พระร่วงประทานพร สุโขทัย
พระเครื่องเมืองสุโขทัย มีมากมายนับเป็นพันๆ กรุ เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของไทย ซึ่งในยุคที่พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองที่สุด ตั้งอยู่บนฝั่งลำน้ำยมมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวไทยและอาณาจักรใกล้เคียง มีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีสิ่งก่อสร้างที่บ่งบอกถึงความเจริญเป็นปึกแผ่นและมั่นคงให้เห็นอยู่ การสร้างพุทธสถานมีให้เห็นอยู่ทั่วไปทั้งเมือง จึงเป็นแหล่งบรรจุพระเครื่องมากมาย ถือกันว่าเป็นอานิสงค์อันยิ่งใหญ่ และเพื่อสืบพระพุทธศาสนาต่อไป
พระเครื่องเมืองสุโขทัยมีทุกชนิด อาจเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของพระเครื่องในเมืองไทยเลยก็ได้เพราะมีการสร้างมา ยาวนาน และมีมากที่สุดเท่าที่พบมา การใช้วัสดุสร้างพระเครื่อง แบ่งออกได้ดังนี้
1. เนื้อดิน หมาย ถึง การใช้ดินเหนียวล้วนๆ หรือดินปนทราย หรือผสมผงต่างๆ มากดกับแม่พิมพ์แล้วนำไปเผา จะเกิดเป็นสีต่างๆ ตามสภาพของดินที่มีความควบแน่นเพียงใด ตลอดทั้งการเผาซึ่งมีความร้อนมากน้อยไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดสีแตกต่างกันไปตามสภาพ ประกอบทั้งอายุที่อยู่ในกรุมีสภาพความชื้นต่างกัน คราบราที่ทับถมในองค์พระ เรียกว่า คราบกรุ จึงต่างกันไปด้วย บางทีก็ไม่มีการเผา ซึ่งเรียกว่า ดินดิบ จะเปราะบางกว่าดินเผา
ลักษณะพระเครื่องเมืองสุโขทัย
พระเครื่องเมืองสุโขทัย มีครบทุกอิริยาบถ คือ ประทับยืน พุทธลีลา(ก้าวเดิน) ประทับนั่ง และไสยาสน์(นอน) บางกรุมีอิริยาบทแบบเดียว บางกรุมีสอง สาม และสี่อิริยาบถรวมกัน บางครั้งพบหลายๆ อิริยาบถอยู่ในองค์เดียวกันก็มี สำหรับเนื้อขององค์พระนั้น ก็มีทั้งเนื้อเดียวและหลายเนื้อรวมอยู่ในกรุเดียวกัน พุทธลักษณะของพระเครื่องเมืองสุโขทัยส่วนมากจะมีพระพักตร์คล้ายดอกบัวตูม เป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความอิ่มเอิบ ความสงบสุขร่มเย็น และความสง่างามล้ำเลิศในเชิงศิลปะชั้นสูง มีขนาดตั้งแต่ประมาณหนึ่งเซ็นติเมตรถึงสามสิบเซ็นติเมตร

พระร่วงเปิดโลก สุโขทัย สอบถาม 0932780999 ชนก ครับ

Writer :Mr.Chanok, Date : 05-02-2015 04:04:16


พระสวยพร้อมใช้ครับ

Date : 05-02-2015 04:04:16


ภาพองค์พระด้านหลัง


Date : 05-02-2015 04:04:16Counter :15116 [Start : 26/April/2007]