ถ้วยชา ขนาด 3.5 นิ้ว มีฝาปิด งานนำเข้าจากช่างจีน ราว รัชกาลที่ 4-5
เครื่องถ้วยลายครามเริ่มผลิตครั้งแรกที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen) มณฑลเจียงซี (Jiangxi) ในปลายสมัยราชวงศ์เยวี๋ยน เมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๔) บางท่านอาจคุ้นเคยกับคำว่า “กังไส” (กังไซ) และ “เก็งเต็กเตี่ยง” ซึ่งเป็นภาษาจีนสำเนียงแต้จิ๋วของคำว่า “จิ่งเต๋อเจิ้น” และ “เจียงซี” ซึ่งปรากฏในหนังสือ ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ขออธิบายให้ชัดเจนด้วยสำเนียงแต้จิ๋วว่า เครื่องถ้วยลายครามเริ่มผลิตครั้งแรกที่เมืองเก็งเต๊กเตี่ยง มณฑลกังไซ ในปลายสมัยราชวงศ์ง้วง (บางเล่มอาจคลาดเคลื่อนเป็นคำว่า “หงวน” ก็แล้วแต่)

การใช้ออกไซด์หรือสนิมของแร่โคบอลต์มาตกแต่งบนเครื่องถ้วยจีน เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีมาแล้วตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๕ (คริสต์ศตวรรษที่ ๗ - ๑๐) มีทั้งที่ใช้ตกแต่งเครื่องถ้วยที่เรียกกันว่า “ถังสามสี” ซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ที่เตากงเสี้ยน (Gongxian) มณฑลเหอหนาน (Henan) เพื่อให้ได้เคลือบสีน้ำเงิน และเครื่องถ้วยเขียนลายสีใต้เคลือบที่ผลิตจากเตาฉางซา (Changsha) มณฑลหูหนาน


ถ้วยชา ขนาด 3.5 นิ้ว มีฝาปิด ได้จากบ้านคหบดี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น งานนำเข้าจากช่างจีน ราว รัชกาลที่ 4-5 สภาพสมบูรณ์ ไม่มีแตกบิ่น พร้อมฝาจำนวน 12 ฝา ของแท้ดินขาวจะมีความหมอง ผิวเป็นใข่ไก่ เส้นภู่กันชัดเจน น้ำครามไล่เฉดสีธรรมชาติ สภาพนี้หายากแล้วครับ ขายยก ไม่แยกชุดนะครับ ราคาหมื่นสอง

Writer :Mr.Chanok, Date : 22-02-2015 02:43:10


ถ้วยชา ขนาด 3.5 นิ้ว มีฝาปิด ได้จากบ้านคหบดี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น งานนำเข้าจากช่างจีน ราว รัชกาลที่ 4-5 สภาพสมบูรณ์ ไม่มีแตกบิ่น พร้อมฝาจำนวน 12 ฝา ของแท้ดินขาวจะมีความหมอง ผิวเป็นใข่ไก่ เส้นภู่กันชัดเจน น้ำครามไล่เฉดสีธรรมชาติ สภาพนี้หายากแล้วครับ ขายยก ไม่แยกชุดนะครับ ราคาหมื่นสอง

Date : 22-02-2015 02:43:10

เครื่องลายครามตามที่เข้าใจกันเป็นส่วนมาก หมายถึงเครื่องภาชนะกระเบื้อง หรือเครื่องถ้วยของจีน ชนิดที่เขียนลายเป็นสีคราม เฉพาะที่นิยมกันว่า เป็นของดีมีราคา เครื่องถ้วยจีน คงจะมีเข้ามาขายในประเทศไทย พร้อม ๆ กับที่จีนส่งสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทย ประเทศไทยได้จัดทำเครื่องถ้วยขึ้นใช้เอง จนถึงเป็นสินค้าจำหน่ายไปยังประเทศใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.1837

ในสมัยอยุธยา เครื่องถ้วยที่ไทยสั่งออกไปทำในเมืองจีน เท่าที่พบมีเพียงสามอย่างคือ ชาม จานเชิง และโถ สีก็มีก็มีสามอย่างคือ ลายครามอย่างหนึ่ง ลายสีเขียนบนพื้นถ้วยขาวอย่างหนึ่ง และเบญจรงค์ ลายไทยที่ทำให้ตัวอย่างไปเขียนเครื่องถว้วย มีลายก้านขด และลายก้านแย่ง เป็นต้น บางทีก็มีภาพปลายกระหนก ภาพเทพพนม และภาพเทพพนมนรสิงห์

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 1 เครื่องถ้วยที่สั่งไปทำเมืองจีนได้โปรดให้ช่างหลวง เขียนลายตัวอย่างขึ้นใหม่ แต่ดำเนินตามตัวอย่างที่ดี ครั้งกรุงเก่าเป็นพื้น ถึงรัชกาลที่ 2 เครื่องถ้วยที่สั่งไปทำเมืองจีนได้คิดแก้ไขผิดจากเดิม ทั้งรูปร่างและลวดลาย มีลายผูกขึ้นใหม่หลายอย่าง เช่น ลายดอกกุหลาบ เป็นต้น ในรัชกาลที่ 3 นิยมลวดลายไปข้างแบบจีนมากขึ้น ในรัชกาลที่ 4 สั่งให้ทำแต่ลายน้ำทองกับลายคราม ในรัชกาลที่ 5 เครื่องถ้วยจีนที่เป็นของดี มีตกเข้ามามากกว่ารัชกาลอื่นDate : 22-02-2015 02:43:10Counter :15116 [Start : 26/April/2007]