พระร่วงประทานพรชินเขียว กรุวัดพญาดำ ศรีสัชนาลัย
พระร่วงประทานพรชินเขียว กรุวัดพญาดำ ศรีสัชนาลัย พบน้อยพุทธคุณสูง ดีทุกด้านโดยเฉพาะแคล้วคลาดและเมตตามหานิยม เปิดราคาแบบชาวบ้านเลยครับ 3,500 เท่านั้น โทรถาม 0932780999 ชนก หล้านามวงศ์

Writer :Mr.Chanok, Date : 25-04-2015 10:16:16


วัดพญาดำ" อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย...ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยด้านทิศตะวันตก เป็นชื่อที่เรียกขึ้นภายหลัง เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเมืองศรีสัชนาลัย ในปี พ.ศ.2450 พระองค์ได้พระราชนิพนธ์หนังสือ "เที่ยวเมืองพระร่วง" มีตอนหนึ่งที่ทรงพระราชนิพนธ์ถึงวัดแห่งหนึ่งว่า "ที่นีมีวิหารรูปร่างคล้ายวัดศรีชุม เมืองสุโขทัยเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 5 วา 3 ศอก ยาว 6 วา 3 ศอกคืบ แต่ผิดกับวัดศรีชุม ที่แบ่งออกเป็น 2 ห้อง ด้านตะวันตก (คือ ด้านที่หันไปทางถนน) มีรูปพระยืน ด้านตะวันออกมีพระมารวิชัย ประตูยังมีซุ้มติดอยู่ มีใบระกาทางด้านตะวันออก และเจดีย์อีกหลายองค์ มีกำแพงล้อมรอบลานวัด...ในพงศาวดารกรุงเก่าเรียกว่า วัดไม้งาม เป็นที่ตั้งทัพหลวงของสมเด็จพระนเรศวร เมื่อเสด็จขึ้นมาปราบขบถพระยาพิชัย พระยาสวรรคโลก ด้วยเหตุว่า เป็นวัดที่อยู่ริมถนนพระร่วงทางมาจากสุโขทัย และดูอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะ…นอกจากนี้ยังพบพระรัตนตรัยมหายานด้วย คือมีพระพุทธรูปนาคปรกอยู่ตรงกลาง พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอยู่เบื้องขวา นางปัญญาบารมีอยู่เบื้องซ้าย...อีกสาเหตุที่เรียกวัดพญาดำ เนื่องจากมีคนร้ายลักลอบขุดหาพระพิมพ์ และพบพระพิมพ์นางพญาเนื้อสีดำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ราษฎรแถบนั้นเรียกชื่อวัดว่า วัดพญาดำ..

Date : 25-04-2015 10:16:16Counter :15116 [Start : 26/April/2007]