ภาพเขียนสีน้ำมัน กองเรือกัปตันคุก
ภาพเขียนสีน้ำมัน กองเรือกัปตันคุก จำลองภาพมาจากภาพ จริง ที่เก็บไว้ในพิพิทภัณฑ์ที่ประเทศอังกฤษ (กลุ่มภาพ ยุทธนาวี) วาดโดย ผู้เขียนเองครับ

Writer :Mr.Chanok, Date : 19-12-2015 05:19:17


ภาพเขียนสีน้ำมัน กองเรือกัปตันคุก จำลองภาพมาจากภาพ จริง ที่เก็บไว้ในพิพิทภัณฑ์ที่ประเทศอังกฤษ (กลุ่มภาพ ยุทธนาวี) วาดโดย ผู้เขียนเองครับ

Date : 19-12-2015 05:19:17Counter :15116 [Start : 26/April/2007]