พระพุทธบาทเขาหนาม กลางทะเลสาปแม่ปิง
ตำนาน "วัดกลางทะเลสาบแม่ปิง" หรือ "เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม" ในบริเวณเขื่อนภูมิพล ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
สำหรับวัดพระพุทธบาทเขาหนามแห่งนี้ ในอดีตไม่ได้เป็นวัด มีแต่รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเท่านั้น ผู้คนทั่วไปมิอาจปืนขึ้นมาสักการะได้ เพราะอยู่สูงจากแผ่นดินปกติมาก จนในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ครูบาทิพย์ อินทะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์รูปแรก ได้สร้างหลังคาครอบรอยพระพุทธบาท พร้อมกับตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณปิดทองรอยพระพุทธบาทจนสวยงาม พุทธศักราช ๒๕๑๙

Writer :Mr.Chanok, Date : 27-03-2017 06:26:45


พระอธิการสมพร อาสโภ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์ รูปที่ ๒ ได้เป็นประธานสร้างศาลาขึ้น ๑ หลัง กับสร้างพระประธานไว้ในศาลาอีก ๑ องค์สำหรับไว้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ
เราขอ แนะนำให้ท่านขึ้นไปด้านบนเกาะพระพุทธบาทเขาหนาม ท่านสามารถที่จะนมัสการและสักการะบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า และพระอัฐิธาตุ ซึ่งประดิษฐสานอยู่ที่มณฑปประดิษฐานพระธาตุ นึกสิ่งใดท่านจะได้ดั่งใจนึก

Date : 27-03-2017 06:26:45Counter :15116 [Start : 26/April/2007]