แจกคาถา
วันนี้ วันพญาวัน วันดีที่สุดของปี เป็นพญาแห่งวันทั้งหลาย จึงเรียกวันพญาวันนั่นเอง ในฐานะผมเองก็ศิษย์มีครู

จึงคิดว่าจะมา แจกคาถาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนที่มีศีลสัตย์ เป็นที่ตั้งแน่นอนคนไม่มีศีลเสกไม่ได้ครับ เพราะวิญญาญท่านไร้พลัง

ทำไมต้องวันเสาร์ในวันเสาร์ เนื่องจากวันเสาร์เป็นวันที่พลังแรงการถ่ายทอดคาถาตามสูตรโบราณมักกระทำกันในวันเสาร์ คาถา เกี่ยวกับอาวุธให้ทำในคืนเดือนดับ คาถาเมตตามหานิยมมักทำในคืนเดือนแจ้ง

วันนี้ ผมจะสอนหรือแจกกการเสกสิ่งของต่างๆให้เป็นอาวุธ

ก่อนอื่นให้สวดมนต์ ตั้งนะโม สามจบแล้วอาราธนาศีล (ศีล ทำให้ระดับวิญญาญของคนได้สูงขึ้น)แล้วให้ตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วกล่าวคำเหล่านี้ให้ล่วงพ้นจากปาก เป็นคำๆชัดเจนไม่พึมพำ ทุกคำที่กล่าวให้ระลึกถึงคำนั้นห้ามนึกถึงเรื่องอื่นใด(ไม่วอกแวก)

สักกัสสะ วะชิราวุธัง
ยะมัสสะ นัยนาวุธัง
อาฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
จัตตาโร วา อาวุธานัง
เอเตสัง อานุภาเวนะ
สัพเพ ยักขา ปะลายันติ

คาถานี้ ใช้เสกมือหรือเสกศัตราวุธก็ได้ เมื่อเวลาประจัญบานกับศัตรู
ใช้เสกต้นข่าต้นไพลขับไล่ ตีผี ให้หนีกระเจิง

ป.ล.การเจริญภาวนารักษาศีลจะเกิดพลังในการประจุ ยิ่งศีลบริสุทธิเท่าใดพลังยิ่งสูง

Writer :Mr.Chanok, Date : 15-04-2017 01:29:26Counter :15116 [Start : 26/April/2007]