ชามเขียนลายคราม ศิลปะจีน ร่วมสมัยอยุทธยา กว้าง 30 ซม สูง 11 ซม
ชามเขียนลายคราม ศิลปะจีน ร่วมสมัยอยุทธยา กว้าง 30 ซม สูง 11 ซม ราคา 4500 บาท โทรถาม 0932780999 ชนก หล้านามวงศ์

Writer :Mr.Chanok, Date : 03-09-2017 01:30:05


ชามเขียนลายคราม ศิลปะจีน ร่วมสมัยอยุทธยา กว้าง 30 ซม สูง 11 ซม ราคา 4500 บาท โทรถาม 0932780999 ชนก หล้านามวงศ์

Date : 03-09-2017 01:30:05


ชามเขียนลายคราม ศิลปะจีน ร่วมสมัยอยุทธยา กว้าง 30 ซม สูง 11 ซม ราคา 4500 บาท โทรถาม 0932780999 ชนก หล้านามวงศ์

Date : 03-09-2017 01:30:05

เครื่องถ้วยจีนจำนวนมากที่ขุดพบตามโบราณสถาน ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา นับเป็นหลักฐานทางโบราณคดีสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกรุงศรีอยุธยากับจีน เครื่องถ้วยจีนส่วนมากที่พบในแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย รวมทั้งที่พบตามโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานั้น มักเป็นเครื่องถ้วยจีนที่เป็นสินค้าส่งออก (Export Ware) แต่ละชนิดก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ชาม จาน และแจกัน เป็นต้น เช่นเดียวกับลวดลายที่ปรากฏบนภาชนะก็แสดงถึงความหมายที่แตกต่างด้วยเช่นกัน
สำหรับเครื่องถ้วยจีนที่นำมาเสนอ ณ ที่นี้ เป็นเครื่องถ้วยจีนที่ขุดพบระหว่างการขุดแต่งโบราณสถานวัดปราสาท ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยบริเวณใต้ฐานระบุตัวหนังสือจีนบริเวณใต้ฐานภาชนะว่า Da ming chenghua nian zhi (ต้าหมิงเฉิงฮั่วเหนียนจื้อ) แปลเป็นไทยว่า ถูกผลิตในรัชศกเฉิงฮั่วแห่งอาณาจักรหมิงอันยิ่งใหญ่ ซึ่งรัชศกเฉิงฮั่วนั้นเมื่อเทียบศักราชพบว่ารัชศกดังกล่าวตรงกับ พ.ศ. 2008-2030 (ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21) ซึ่งตรงกับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.1991-2031)
ลวดลายของเครื่องถ้วยจีนชิ้นดังกล่าวนั้นที่บริเวณด้านในของภาชนะมีการเขียนภาพดอกโบตั๋น อันหมายถึงความร่ำรวย เกียรติยศ
ความรักใคร่ และความงามของสตรี
เครื่องถ้วยจีนชิ้นนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง (บริเวณฐาน) 6 เซนติเมตร โดยรูปแบบเมื่อครั้งภาชนะชิ้นนี้ยังสมบูรณ์คงเป็นชาม (?) อย่างไรก็ตามภาชนะชิ้นนี้หลงเหลือแต่เฉพาะส่วนฐานของภาชนะเท่านั้น โดยเนื้อของภาชนะเป็นเนื้อ Porcelain มีการตกแต่งโดยการเขียนสีครามใต้เคลือบ ขอบเชิงหนา สันนิษฐานว่าภาชนะชิ้นนี้มีแหล่งผลิตอยู่ที่เตาจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน

Date : 03-09-2017 01:30:05Counter :15116 [Start : 26/April/2007]