ยักษ์ทวารบาล (สังคโลก)
ชื่อโบราณวัตถุ : ยักษ์ทวารบาล (สังคโลก)
แบบศิลปะ : สุโขทัย
ชนิด : ดินเผาเคลือบ
ขนาด : กว้าง 34 สูง 54 ซม. (พบแต่ท่อนบน)
อายุสมัย : พุทธศตวรรษที่ 19 - 21
ลักษณะ : มีลักษณะเป็นยักษ์แคระ เคลือบสีขาวขุ่น ใบหน้ากลม จมูกโด่ง ตากลมโต มีเขี้ยว สวมมงกุฎ สร้อยคอ สังวาล กำไลมือ กำไลต้นแขน ตกแต่งด้วยลายเม็ดประคำ ทวารบาลอยู่ในท่ายืน สองมือกุมกระบอง นุ่งผ้าโดยชักชายผ้าออกมาด้านหน้า ตามคติโบราณเชื่อว่าทวารบาลมีหน้าที่คอยปกป้อง คุ้มครอง รักษา และพิทักษ์มิให้มีสิ่ง ชั่วร้ายต่างๆ ผ่านเข้าไปสู่ศาสนสถานได้ นิยมทำเป็นลายแกะสลักไม้ที่ประตู หรือ เขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Writer :Mr.Chanok, Date : 12-09-2017 01:58:08


เครื่องสังคโลกเตาสุโขทัย หรือเรียกว่า เตาทุเรียงสุโขทัย ปัจจุบันอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นภาชนะถ้วยชามเป็นส่วนใหญ่ เนื้อดินค่อนข้างหยาบ ชุบน้ำดินสีขาวลวดลายสีดำ การเรียงถ้วยชามเข้าเตาเผาแห่งนี้จะใช้ กี๋ คือ จานที่มีขาปุ่ม 5 ปุ่ม วางคั่นระหว่างชามต่อชาม ดังนั้นภายในชามของเตาสุโขทัย จะปรากฏรอย 5 จุด

Date : 12-09-2017 01:58:08


เครื่องสังคโลกเตาทุเรียงป่ายาง
ปัจจุบันอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม เหนือแก่งหลวงอยู่ใกล้เมืองเก่าศรีสัชนาลัย เครื่องสังคโลกที่ได้จากแหล่ง นี้มีลวดลายและน้ำยาเคลือบสวยงาม รูปแบบพิเศษกว่าเตาเผาแหล่งอื่น แยกเป็นเตาเผารูปยักษ์ นาค มังกร และเตารูปตุ๊กตา สันนิษฐานว่าเตานี้จะเป็นเตาหลวง


เครื่องสังคโลกเตาทุเรียงเกาะน้อยปัจจุบันอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยริมฝั่งคลองบางบอน ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นภาชนะถ้วยชาม,จาน,จานเชิง,โถ,ขวด มีหลาย สีเช่น สีน้ำตาล สีเหลืองอ่อน สีเขียวไข่กา สีขาว การเรียงเครื่องถ้วยเตาเผาไม่ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ อย่างเตาสุโขทัย แต่วางบนกี๋แท่งกลวง ก้นชามที่เตาเกาะน้อย นี้จะเป็นวงแหวนปรากฏอยู่

เครื่องสังคโลกจากเตาเมืองศรีสัขนาลัยมีระยะเวลาในการผลิตในราว 200 - 250 ปี ( ช่วงพุทธศต วรรษที่ 19 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 22 ) และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งไม่เพียงแต่ขายภายในประเทศเท่านั้น แต่การพบสังคโลกตามแหล่งเรืออับปางต่างๆ ในอ่าวไทย เช่น เรือคราม , เรือพัทยา , เรือประแสร์ และในแหล่งโบราณคดีในต่างประเทศ เช่น ที่ Santa Ana , Calatagan ประเทศฟิลิปปินส์ และ Indragiri , Djambi ประเทศอินโดนีเซียก็เป็น หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเครื่องสังคโลกเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญส่งไปขายยังต่างแดน ตลาดการค้าที่สำคัญคือหมู่เกาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวญี่ปุ่นนั้นให้ความนิยมเครื่องสังคโลกเป็นอย่างมากนำไปใช้ในพิธีกรรมสำคัญ เช่น พิธีชงชา และมีชื่อเรียกเฉพาะเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "ซังโกโรกุ"


รูปปั้นยักษ์ ได้จากตลิ่งน้ำยมบ้านเกาะน้อยศรีสัชนาลับ ปัจจุบันอยู่ในพิพิฑภัณฑ์ส่วนบุคคล นำภาพมาแสดงเพื่อการศึกษาเท่านั้นครับ

Date : 12-09-2017 01:58:08Counter :15116 [Start : 26/April/2007]