เครื่องสังคโลก เป็นคนโฑ รูปตุ๊กตา สูง 31 ซม
เครื่องสังคโลก เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งของจังหวัดสุโขทัย แสดงให้เห็นถึงความเป็นบ้านเป็นเมือง เป็นแหล่งอารยธรรมนับแต่อดีต เป็นความภาคภูมิใจของชาวสุโขทัยและของคนไทยทั้งชาติ ปัจจุบันเครื่องสังคโลกนับวันจะหาดู ได้ยากยิ่งและมีราคาค่อนข้างสูง เป็นที่ต้องการ ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ฯลฯ ดังนั้นจึงมีผู้พยามยามสืบทอดโดยการทำเลียนแบบและพัฒนารูปแบบได้อย่าง สวยงาม และเป็นที่พอใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม เช่น ที่อาณาจักรพ่อกูสังคโลก ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย เป็นต้น
เครื่องสังคโลกที่มีชื่อเสียงและพบมากที่สุโขทัย เช่น ประเภทเครื่องใช้ ได้แก่ ถ้วย จาน ชาม ไหดิน กระปุก กาน้ำชา ช้อน ประเภทอื่นๆ เช่น ตุ๊กตารูปคน รูปสัตว์ ช้าง ยักษ์ มังกร เทวดา พระพุทธรูป กระเบื้องมุงหลังคา สิงห์สังคโลก ลูกมะหวด ท่อน้ำ ตุ๊กตาเสียกบาล ช่อฟ้าบราลี หมากรุก ฯลฯ

Writer :Mr.Chanok, Date : 12-09-2017 02:36:26


คำว่า สังคโลก นั้นยังไม่ทราบที่มาแน่ชัด ผู้รู้บางท่านสันนิษฐานว่า น่าจะมีที่มาจากภาษาจีน เป็นนามราชวงศ์ซ้อง ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า ซ้องโกลก คำว่า โกลก แปลว่า เตา ซึ่งหมายความถึง เตาราชวงศ์ซ้อง
เครื่องสังคโลกสุโขทัย
เตาที่ใช้เผาเครื่องสังคโลก เรียกว่า เตาทุเรียง ผู้รู้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า ฟูเหลียง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีแหล่งเตาเผาที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณเจิ่งเต๋อจิ้น มณฑลเจียงซี ที่สำคัญของราชวงศ์ฮั่น บางท่านว่าน่าจะมาจากคำว่า เตาเชลียง ซึ่งมีมากมายทาง เมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย
เครื่องสังคโลก แบ่งตามเตาเผาได้ ๓ แห่ง คือ
๑. เครื่องสังคโลกเตาสุโขทัย หรือเรียกว่า เตาทุเรียงสุโขทัย มีเรียงราย อยู่อย่างมากมายถึง ๔๙ เตา แถบแนวคูเมืองด้านทิศเหนือ เรียกว่า ลำน้ำแม่โจน มีวัดพระพรายหลวงอยู่กลางเป็นเตารูปประทุนที่พบมากคือ ภาชนะใช้สอยจำพวกถ้วยชาม เครื่องปั้นเคลือบลายสีดำ หรือสีน้ำตาล เนื้อดินค่อนข้างหยาบ การเรียงเครื่องถ้วยเข้าเตาเผา จะใช้ "กี๋" คือจานที่มีปุ่ม ๕ ปุ่ม เป็นขาใช้วางคั่นระหว่างชามต่อชาม
๒. เครื่องสังคโลกเตาทุเรียงป่ายาง สวรรคโลก (ศรีสัชนาลัย) ห่างจากกำแพงเมือง ๕๐๐ เมตร เดิมพบ ๔ - ๕ เตา ต่อมาสำรวจพบ ๒๑ เตา ส่วนใหญ่เผาสังคโลกประเภทตกแต่ง เช่น รูปยักษ์ นาค มังกร ตุ๊กตา กระเบี้อง ลวดลายที่เขียนจะเป็นลายดำพื้นขาวนวล ฝีมือประณีต น้ำยาเคลือบก็สวยงาม
๓. เครื่องสังคโลกเตาทุเรียงเกาะน้อยซึ่งอยู่ต่อจากเตาป่ายางไปทางเหนือ ๔ กิโลเมตร พบเตาจำนวนกว่า ๒๐๐ เตา เตาที่ ๔๒ และ ๖๑ มีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งเตาเก่ามีการเผาเครื่องถ้วยมาก่อนสมัยสุโขทัย เครื่องถ้วยเคลือบสีน้ำตาลที่เรียกกันว่า "ชะเลียง" ที่พบมีสีน้ำตาลไหม้ น้ำตาลอมเหลือง ต่อมามีการพัฒนาการเผาได้งดงามมีสีเขียวไข่กา หรือที่เรียกว่า เซลาดอน สันนิษฐานว่าเป็นแหล่ง ผลิตเซลาดอนจำหน่ายต่างประเทศจำพวก ชาม จานเชิง โถ ขวด มีลวดลายเขียนก่อนแล้วจึงชุบเคลือบแล้วเผา สีเคลือบสันนิษฐานว่า น่าจะใช้วัตถุดิบ เช่น เถ้าของพืช สัตว์ผสมกับดิน สีเคลือบเขียวไข่กา หรือเซลาดินและเขียวอมฟ้า เชื่อกันว่าได้น้ำยาเคลือบด้วยขี้เถ้า ในสมัยสุโขทัย โดยใช้เถ้าจากต้นก่อซึ่งเป็นพรรณไม้ที่มีในสุโขทัยและภาคเหนือ การเรียงเครื่องถ้วยเข้าเตาเผาจะไม่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ อย่างเตาสุโขทัย จะวางบนกี๋แท่งกลวง เป็นที่สังเกตข้อแตกต่าง คือที่บริเวณก้นถ้วย ชาม จะปรากฏวงแหวนซึ่งเกิดจากรอยกี๋แท่งกลวงนั่นเอง

Date : 12-09-2017 02:36:26Counter :15116 [Start : 26/April/2007]