เครื่องถ้วยกังไส งานสี่สีเดินทอง สภาพสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์
เครื่องถ้วยกังไส งานสี่สีเดินทอง สภาพสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเป็นถ้วยชา

ชื่อ เครื่องปั้นดินเผา ชนิดเคลือบ เขียนสี
ยุค กังไส
อายุ ราว 80 ปี
ขนาด กว้าง 11 ซม สูง 13 ซม

ราคา 5000 บาท

Writer :Mr.Chanok, Date : 21-10-2017 02:23:41


คำว่ากังไสเป็นชื่อของตำบลหนึ่งในประเทศจีน ที่มีชื่อเสียงด้านการทำเซรามิค หรืออีกนัยหนึ่งคือกังไสเป็นเครื่องปั้นจากโรงงานในตำบลกังไสนั้นเองซึ่งดิน ที่ตำบลกังไสนั้นจะเป็นดินสีขาวที่มีคุณภาพดี เนื้อละเอียด แน่น งานที่สำเร็จออกมานั้นจึงค่อนข้างหนัก แต่อย่างไรก็ตามงานกังไสรุ่นใหม่จะสวยสู้งานกังไสโบราณไม่ได้เนื่องจากมี ช่วงหนึ่งเกิดการปฏิวัติสี่สหายจึงไดมีการทำลายงานดีๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสถานที่สำคัญไป ซึ่งโรงงานปั้นในตำบลกังไสก็ถูกทำลายลงไปมากมายด้วยทำให้บล็อกตุ๊กตาดีๆ เสียหายไปเป็นจำนวนมาก ปรำอบกับช่างปั้นที่มีฝีมือก็ได้ล้มหายตายจากไป หรือไม่ก็ถูกซื้อตัวไปทำงานที่อื่นจึงทำให้งานปั้นจากตำบลกังไสค่อยๆ หายไปในที่สุด แต่ในระยะหลังงานปั้นจากตำบลปังโคยก็เริ่มมีความโดดเด่นขึ้นมา เพราะได้รับการถ่ายทอดฝีมือแต่งานปั้นของตำบลกังไสก็ยังคงเป็นที่นิยมมากจน ถึงปัจจุบันเครื่องถ้วยกังไส งานสี่สีเดินทอง สภาพสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเป็นถ้วยชา

ชื่อ เครื่องปั้นดินเผา ชนิดเคลือบ เขียนสี
ยุค กังไส
อายุ ราว 80 ปี
ขนาด กว้าง 11 ซม สูง 13 ซม

ราคา 5000 บาท

Date : 21-10-2017 02:23:41Counter :15116 [Start : 26/April/2007]