เหรียญไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493
เหรียญไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 มูลนิธิปอเต็กตึ๊งสร้าง หายากสุดๆในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการสงเคราะห์สาธารณภัยเพื่อเจริญรอยตามกุศลเจตนาของท่านไต้ฮงกงโจวซือ จนมีชื่อเสียงและรู้จักกันดีโดยใช้ชื่อว่า "มูลนิธิ ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง" หรือที่เราๆ ท่านๆ รู้จักกันนาม "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" นั่นเอง องค์ไต้ฮงกง หรือไต้ฮงโจวซือ ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ชาวไทยเชื้อสายจีน อีกทั้งประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก เหรียญรุ่นแรกที่นิมนต์มานี้สภาพโดยรวมยังจัดว่าสวย เป็นเหรียญที่หายาก และศักดิ์สิทธิ์มากๆ ครับ

Writer :Mr.Chanok, Date : 23-12-2018 03:26:01


ขออนุญาติโชว์ อย่างเดียวก่อนนะครับ

Date : 23-12-2018 03:26:01Counter :15116 [Start : 26/April/2007]