เทวรูปพระสยามเทวาธิราช สมาคมอาสาสมัครส่งเสริมพิทักษ์ราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2525
รายละเอียด
เทวรูปพระสยามเทวาธิราช สมาคมอาสาสมัครส่งเสริมพิทักษ์ราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2525

มิติ :

- ฐานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 2.5 X ยาว 2.5 นิ้ว
- สูงรวมฐาน 10.5 นิ้ว
เทหล่อด้วยเนื้อโลหะผสมกะไหล่ทอง สภาพสวยเดิม เก่าเก็บ หายากมาก
ด้านหน้าฐานประดับป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหัวท้ายแหลม ลงยาสีน้ำเงินที่พื้นป้าย โดยมีข้อความว่า "สมาคมอาสาสมัครส่งเสริมพิทักษ์ราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" ส่วนบนฐานลงสีแดงดูเด่นไว้แต่เดิม
ใต้ฐานบรรจุเหรียญพระสยามเทวาธิราชเนื้อทองแดงรมดำในรุ่นเดียวกัน 1 เหรียญ
จัดสร้างเป็นมงคลที่ระลึกในคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เมื่อปี 2525
เป็นพระสยามเทวาธิราชที่ถอดแบบมาจากองค์จริงที่ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง มีความเสมือนองค์จริงทุกประการ

เปี่ยมเทวานุภาพในอันที่จะช่วยปกปักคุ้มครอง ป้องกันบ้านเรือน เคหะสถาน หน่วยงาน และสถานประกอบการ รวมถึงบุคคลภายในให้ปราศจากเภทภัย ภยันตรายใดๆ ที่จะมากล้ำกลายมีความสวยสมบูรณ์ทุกกระเบียดนิ้ว กะไหล่ทองเคลือบพื้นผิวนั้นแห้งเก่า สมอายุที่ผ่านกาลเวลามาร่วม 43 ปี รายได้ที่ได้จากการให้เช่าบูชาหลังหักค่าใช้จ่าย นำไปใช้ในการสร้างศูนย์ฝึกวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ อีกทั้งสมทบเป็นทุนสำรองเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในสาธารณะกุศลต่างๆ

ราคา 16,000 บาท
โทรถาม 0932780999

Writer :Mr.Chanok, Date : 12-01-2020 11:36:10Counter :15116 [Start : 26/April/2007]