พระแสนแซ่ทองคำ วัดเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พระแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ถูกขุดพบเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2526 ในไร่อ้อยของนายบุญเทียม เครือสาร บ้านทราย ตำบลต้นธงชัย เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ 95.5% น้ำหนักราว 100 บาท 2สลึง พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ หน้าตักกว้างประมาณ 9.5 นิ้ว สูง15 นิ้ว ศิลปะสมัยล้านนา ซึ่งสันนิฐานว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่21
จากคำบอกเล่าของคนในชุมชนที่เล่าต่อกันมาถึงเหตุการณ์การขุดค้นพบพระทองคำดังกล่าว ซึ่งช่วงแรกเป็นการขุดเจอแต่พระเศียร แล้วนำไปเก็บรักษาไว้ที่บ้าน ก่อนจำกลับไปขุดค้นอีกครั้งจนเจอองค์พระพุทธรูป ซึ่งผู้ที่ขุดค้นเจอได้พบกับเหตุการณ์อาเพศต่างๆ มากมาย ทั้งกลุ่มเมฆดำที่ลอยอยู่เหนือเฉพาะหลองข้าว(สถานที่ซ่อนองค์พระ) เสียงปีพาทย์ในตอนกลางคืน จนต้องนำองค์พระไปขายให้กับร้านทอง ต่อมาข่าวทราบถึงพระครูสิริเจติยาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง (ราชทินนามในสมัยนั้น ปัจจุบันคือ พระราชจินดานายก(คำอ้าย สิริธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง) ด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจึงได้นำเงินไปไถ่ถอนบูชากลับมาเพื่อประดิษฐาน ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ไว้เป็นที่สักการะของคนในจังหวัดลำปางต่อไป
พระแสนแซ่ทองคำ มีกรรมวิธีเชิงช่างในการสร้างที่ไม่เหมือนกับพระพุทธรูป โดยใช้วิธีการดุนเคาะตีขึ้นรูปทั้งองค์โดยถอดออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ได้ 32 ชิ้น ได้แก่ พระเศียรชั้นนอก พระเศียรชั้นในกับพระพักตร์ พระกรรณ พระกร ในช่องพระเศียรที่สามารถถอดได้เป็นชั้นๆ ภายในมีผอบบรรจุพระบรมธาตุ และภายในองค์พระมีหัวใจ ตับ ไต ไส้ ซึ่งทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ตามตำราล้านนาว่าด้วยการสร้างพระพุทธรูปให้มีชีวิต นอกจากนี้ยังมีใบลานทองคำ 2 แผ่น จารึกคาถาอักษรธรรมล้านนาพันรอบขั้วหัวใจและที่ไตมีจารึกอักขระ 32 ตัว พระสังฆาฏิ ถอดได้เป็นแผ่นยาวด้านหน้าด้านหลังประดับด้วยอัญมณีที่มีค่า ที่พระนลาฎประดับด้วยนิหล่า 1 เม็ด รอบพระเมาลีอีก 4 เม็ด และที่ยอดพระเมาลี 1 เม็ด
ในส่วนขององค์พระนั้น จะมีการนำมาประกอบกันด้วยสลักหรือหมุดตามข้อต่อต่างๆ เพื่อประกอบเป็นองค์พระ ช่างล้านนาจะเรียกว่าวิธีการนี้ว่าใส่แซ่ ซึ่งเทคนิคนี้ปรากฏในเทคนิคงานหล่อโลหะสำริดร่วมอยู่ด้วย ส่วนคำว่า ?แสน? หมายถึง ในที่นี้อนุมานว่าเป็นจำนวนมากมาย ดังนั้น พระพุทธรูปที่ใช้หมุดหรือแซ่ยึดไว้เป็นจำนวนมาก จึงนิยมเรียกว่า ?พระเจ้าแสนแซ่?
ปัจจุบันทุกวันที่ 15 เมษายนของทุกปี จะมีพิธีสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ทองคำประจำปี และจะมีพิธีถอดสลักเปิดพระเศียร เพื่อนำพระบรมธาตุจากพระผอบมาสรงน้ำด้วย ซึ่งพระเจ้าแสนแซ่องค์ดังกล่าวถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ว่าด้วยการประกอบรูปด้วยกรรมวิธีใส่แซ่สลัก และการบรรจุหัวใจ ตับ ไต ไส้ ปอด ที่ตรงตามตำราการอุปโลกน์พระเจ้าล้านนาให้มีชีวิตอีกองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดในล้านนา

Writer :Mr.Chanok, Date : 24-06-2021 11:12:02Counter :15116 [Start : 26/April/2007]