ถ้วยทรงสูงเคลือบเขียว พบที่เตาทุเรียงศรีสัชนาลัย อายุราวสุโขทัยตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 19
ถ้วยทรงสูงเคลือบเขียว พบที่เตาทุเรียงศรีสัชนาลัย อายุราวสุโขทัยตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 19

Writer :Mr.Chanok, Date : 23-12-2008 10:47:16

ปิดรายการครับ

Date : 23-12-2008 10:47:16Counter :15116 [Start : 26/April/2007]