เทวสตรีสำริด สี่กร จากกำแพงเพชร อายุในราวพุทธศตวรรษที่ 20
เทวสตรีสำริด สี่กร จากกำแพงเพชร อายุในราวพุทธศตวรรษที่ 20

Writer :Mr.Chanok, Date : 23-12-2009 11:22:36Counter :15116 [Start : 26/April/2007]