พระพิมพ์ศิลปะแบบมอญ พบที่ จ.ลำพูน
พระพิมพ์ศิลปะแบบมอญ พบที่ จ.ลำพูน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12

Writer :Mr.Chanok, Date : 23-12-2009 11:28:18Counter :15116 [Start : 26/April/2007]