ชิ้นส่วนของกงล้อธรรม สร้างจากหินทราย ยุคทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12
ชิ้นส่วนของกงล้อธรรม สร้างจากหินทราย ยุคทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12

Writer :Mr.Chanok, Date : 23-12-2009 11:30:26Counter :15116 [Start : 26/April/2007]