เคยเที่ยว"พระราชวัง"กันไหมครับ
เคยเที่ยว"พระราชวัง"กันไหมครับ
มาครับ..ใครยังไม่เคยไป ไปเที่ยวกันนะครับ
ไปเที่ยวพระราชวังไกลกังวล
พระราชวังไกลกังวล ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 229
พระราชวังแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สำหรับใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน และพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

พระราชวังไกลกังวล เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2469 ต่อมาก็ได้รับการซ่อมแซม และก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ในบริเวณพระราชวัง มีพระตำหนักหลายหลังมีชื่อคล้องจองกัน ได้แก่ พระตำหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม เอมปรีดิ์ สร้างอยู่กลางอุทยานไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดชายทะเล รวมทั้งยังมี พิพิธภัณฑ์หอย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมหอยทุกชนิดมาให้ชมกันพระตำหนักเปี่ยมสุข

สำหรับพระตำหนักต่างๆนั้น ปัจจุบัน พระตำหนักเปี่ยมสุข เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของในหลวงและราชินี
พระตำหนักน้อย เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบรมราชชนนี
พระตำหนักปลุกเกษม เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี
พระตำหนักเอิบเปรม เอมปรีย์ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ใครอยากไปเที่ยวพระราชวังไกลกังวล ก็ตามความสนใจครับ เพราะเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
โดยบัตรเข้าชมผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ใครสนใจโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 032- 511115
ถ้าจะแนะนำมีเรื่องเดียวครับ..โปรดแต่งกายให้สุภาพครับ


Writer :Mr.Chanok, Date : 24-12-2009 07:17:12


ขออนุญาตเล่าถึงความเป็นมาของพระราชวังแห่งนี้นะครับ
พระราชวังนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทรงโปรดปรานแปรพระราชฐานไปประทับที่หัวหิน โดยเสด็จไปปีละหลายครั้ง โดยทุกครั้งทรงประทับแรม ณ พระตำหนัก"แสนสำราญ" ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรวรฤทธิ์ ส่วนข้าราชบริพารที่ตามเสด็จก็พักผ่อนกันตามบังกาโลเล็กๆใกล้เคียงที่ประทับ
ต่อมา พระองค์ก็ตกลงพระราชหฤทัยจับจองที่ดิน ณ ตำบลบ่อฝ้าย มีเนื้อที่หลายสิบไร่และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร(พระโอรสในกรมพระนเรศวรฯ)เป็นนายช่างใหญ่ควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งและตำหนักใหญ่น้อย
เมื่อหม่อมเจ้าอิทธิเทพฯรับสนองพระบรมราชองค์การตามพระราชประสงค์ ก็เริ่มต้นด้วยการล้อมรั้ว และแผ้วถางหญ้าพร้อมโค่นต้นไม้ถมปรับพื้นที่จนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ทรงวางแผนผังพระราชวังอย่างงดงาม ตรงทางเข้ามีป้ายติดประกาศ "Private Property , Get Out" เพื่อบอกว่าเป็น"ที่ส่วนตัว"
ประวัติระบุว่า ในระหว่างที่กำลังก่อสร้างพระราชวังนั้น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงคมนาคม ได้เสด็จไปตรวจราชการที่หัวหิน พอทรงทราบว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กำลังทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังใหม่ก็ทรงรู้สึกสนพระทัย จึงเสด็จไปทอดพระเนตรและได้ทรงถือวิสาสะเสด็จเข้าไปในเขตรั้วเพื่อทอดพระเนตรรอบๆบริเวณที่กำลังก่อสร้าง
บังเอิญวันนั้น ผู้ควบคุมการก่อสร้างกำลังตรวจงานอยู่ เห็นกรมพระกำแพงเพชรฯเสด็จเข้ามาภายในรั้ว ก็โมโหแล้วเดินไปชี้ป้ายว่า "ที่ส่วนตัว ออกไปให้พ้น" กรมพระกำแพงเพชรฯ ทอดพระเนตรป้ายแล้วรับสั่งถามว่า "แม้แต่ฉันก็เข้าไปไม่ได้หรือ"

ท่านผู้ควบคุมการก่อสร้างทูลตอบว่า "ใคร ๆ ก็เข้าไม่ได้ทั้งสิ้น" ด้วยสำเนียงอันห้วนและเฉียบขาด
กรมพระกำแพงเพชรฯ ก็ต้องจำพระทัยออกจากบริเวณนั้นโดยดุษนียภาพDate : 24-12-2009 07:17:12


พระราชวังแห่งนี้ มีวางแบบแปลนอย่างเหมาะสมและมีความสง่างามสมเป็นพระราชวัง เริ่มด้วยมีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีประตูใหญ่ทางด้านถนนไปมฤคทายวันและชะอำมีที่สำหรับทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์พักผ่อนและเฝ้ายาม มีถนนยาวเหยียดเข้า ไปถึงพระที่นั่ง "เปี่ยมสุข" ซึ่งเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มีลักษณะเป็นตึกแบบสแปนิชสูง 2 ชั้น พร้อมทั้งหอสูงสำหรับเด็จพระราชดำเนินขึ้นไปประทับเล่น และทอดพระเนตรไปได้รอบๆด้าน
ห้องทางขวามือ เป็นห้องบรรทมของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี มีเฉลียงเล็กๆ สองด้าน
ถัดไปเป็นห้องสรงซึ่งทำอย่างวิจิตรงดงาม มีถังสรงน้ำอย่างสวยงาม ตามพระบัญชรมีตัวอักษรย่อ "ร.พ." ติดอยู่ในกลุ่มเมฆขาวทุกแห่ง
ต่อจากห้องสรงก็ถึงเฉลียงเดินติดต่อไปถึงห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านตะวันออก มีเฉลียงออกไปชมวิวอันสวยสดงดงามอย่างสุดลูกหูลูกตา
ต่อจากนั้น ก็ถึงห้องสรงน้ำอีกห้องหนึ่ง และมีทางสำหรับลงบันไดมายังเบื้องล่าง เลี้ยวซ้ายมือไปเป็นห้องพระกระยาหารต่อจากนั้นก็เป็นห้องประทับเล่นมีพระบัญชาอยู่
รอบด้านตรงกลางห้องตั้งโต๊ะเก้าอี้พอสมควรและตามข้างผนังห้องอีกสี่ด้าน มีเก้าอี้ยาวคลุมด้วยถุงขาวถัดจากห้องประทับเล่นเป็นเฉลียงหินขาวอันกว้างใหญ่มีบันไดลงไปสู่สวนภายนอกที่กลางสนามใหญ่มีนาฬิกาแดด แบบโบราณติดตั้งอยู่และมีทางเดินไปถึงเขื่อนยาวทางด้านทะเล
ถัดไปทางขวามือ มีพระตำหนักอีกหลังหนึ่งเรียกว่า "ตำหนักน้อย" ซึ่งสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯและพระองค์เจ้าหญิงอาภรพรรณี พระบิดามารดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โปรดเสด็จไปประทับพักผ่อนเมื่อตามเสด็จไปหัวหิน

ทางด้านซ้ายของพระที่นั่งเปี่ยมสุข มีทองพระโรงอันกว้างใหญ่ เรียกว่า "ศาลาเริง" สำหรับประทับเล่นและใช้เป็นที่ฉายภาพยนตร์ ในเวลากลางคืน พื้นขัดมันอย่างงดงามเบื้องบนมีเฉลียงเล็ก ๆซึ่งเดินไปได้รอบ ๆ ถ้ามีการเสดงละครกิตติมศักดิ์ ก็ตั้งเวทีทางด้านสุดและตั้งเก้าอี้สองแถวสำหรับผู้ดูศาลาเริงนี้โปร่ง มีประตูรอบทุกด้านคล้าย ท้องพระโรงที่วังพญาไท ซึ่งเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าในปัจจุบัน
ถัดจากศาลาเริง เยื้องไปทางเบื้องหลังก็ถึงตำหนัก "ปลุกเกษม" เป็นตำหนักโปร่ง ๆ แบบไทยปนสมัยใหม่ มีห้องนอนหลายห้องด้านหลัง
ตั้งโต๊ะและเก้าอี้หมู่ และใกล้ ๆ กันนั้นมีห้องน้ำและห้องส้วมชั้นล่างมีห้องอีกหลายห้องเหมือนกัน สำหรับหม่อมเจ้าหญิงที่เป็นโสด ซึ่งใกล้ชิดในราชสำนักโดยเสด็จพระราชดำเนินไปตากอากาศด้วย
ต่อจากนั้นในระยะไม่ห่างไกลเท่าใดนักก็ถึงตำหนักเล็ก ๆ ชั้นเดียวคู่ฝาแฝด การก่อสร้างและการวางห้องเครื่องใช้ คล้ายคลึงกัน หลังที่เรียก "เอิบเปรม" หลังที่ 2 เรียก "เอมปรีด์" ตำหนักฝาแฝดนี้เตี้ยเกือบติดพื้นดินซึ่งสร้างเป็นแบบบังกาโลสำหรับตากอากาศชายทะเลอย่างแท้จริง อยู่ได้อย่างสบายสำหรับผู้ที่ไม่ชอบบันไดสูง


พระราชวังไกลกังวล เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารประทับแรมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2473 และมีการสมโภชขึ้นพระราชวังด้วย
ต่อมาใน พ.ศ.2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯและสมเด็จพระราชินี กำลังประทับอยู่ที่วังไกลกังวลอีก แต่ก็มีเรื่องยุ่ง ๆ ตลอดมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงมีพระราชดำรัสว่า "ตั้งชื่อไกลกังวล อาจจะผิดไปเสียแล้ว ที่จริงดูเหมือนจะใกล้กังวลมากกว่า"

ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้เป็นที่ประทับแปรพระราฃฐานมากที่สุด
และเป็นหนึ่งในที่มาของเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อ"ไกลกังวล" ....ซึ่งหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูDate : 24-12-2009 07:17:12Counter :15116 [Start : 26/April/2007]