พระร่วงหน้าทอง สร้างจากแผ่นทองคำดุนลาย
เครื่องทองสมัยอยุทธยา เป็นภาพพระร่วงยืน พระร่วงหน้าทอง สร้างจากแผ่นทองคำดุนลาย

Writer :Mr.Chanok, Date : 25-12-2009 11:23:46Counter :15116 [Start : 26/April/2007]