พระร่วงหน้าทอง สร้างจากแผ่นทองคำดุนลาย
พระร่วงหน้าทอง ศิลปแบบอู่ทอง สร้างจากแผ่นทองคำดุนลาย สมัยอยุทธยาเป็นราชธานี

Writer :Mr.Chanok, Date : 25-12-2009 11:25:21Counter :15116 [Start : 26/April/2007]