พระร่วงหน้าทอง สร้างจากแผ่นทองคำดุนลาย
พระร่วงหน้าทอง ศิลปะแบบอู่ทอง สร้างจากแผ่นทองคำดุนลาย

Writer :Mr.Chanok, Date : 25-12-2009 11:26:30Counter :15116 [Start : 26/April/2007]