เครื่องทองคำดุนลาย เป็นภาพพระพุทธรูป ประดับอัญมณี
เครื่องทองคำดุนลาย เป็นภาพพระพุทธรูป ประดับอัญมณี

Writer :Mr.Chanok, Date : 25-12-2009 11:30:02Counter :15116 [Start : 26/April/2007]