ไม้แกะเป็นรูปเทพเจ้าของชาวจีน พบในประเทศพม่า
ไม้แกะเป็นรูปเทพเจ้าของชาวจีน พบในประเทศพม่า โชว์ครับ

Writer :Mr.Chanok, Date : 03-02-2010 08:51:07Counter :15116 [Start : 26/April/2007]